Verzekeringen

Impala advies richt zich op twee verschillende doelgroepen.

Enerzijds de particulieren die graag zelf vergelijken, en direct afsluiten op het moment dat ze dat zelf goed uitkomt. Die kunnen terecht op www.impala-verzekeringen.nl

Deze site is bedoeld voor de bedrijven, ondernemers en particulieren die advies en bemiddeling op prijs stellen. Vaak hangt dat samen met de complexiteit van de verzekeringen, de risico’s of het bedrijf. Of met efficiëncy, gemak, de waardering en de zekerheid van een goed advies.

Voorafgaand aan een goed advies dienen de risico’s voor bedrijf en particulier in kaart worden gebracht. Dat kan met behulp van Stoplicht-overzichten voor bedrijven, en klantprofielen voor particulieren (zie www.klantprofiel.nl).